Walne Zgromadzenie (nadzwyczajne)

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się 12 stycznia (sobota) 2019 roku o godz. 11:00 w budynku Szkoły. Zostało zwołane na wniosek Komisji Rewizyjnej. Głównym celem Zgromadzenia będzie podsumowanie Zjazdu 100-lecia i rozmowa o rozwoju i celach Stowarzyszenia. Od godziny 10:00 będzie dostępna sala do rozmów nieformalnych oraz możliwość zapłacenia składek członkowskich (gotówką). By wziąć w Walnym Zgromadzeniu aktywny udział (dysponować głosem) wystarczy być członkiem Stowarzyszenia, który opłacił przynajmniej jedną składkę członkowską. Serdecznie zapraszamy!

Planowany porządek obrad

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
 4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej
 5. Merytoryczne sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia ze Zjazdu Stulecia
 6. Finansowe sprawozdanie Skarbnika Stowarzyszenia ze Zjazdu Stulecia
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 8. Dyskusja nad sprawozdaniami
 9. Głosowanie nad sprawozdaniami
 10. Wolne wnioski i dyskusja
 11. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej
 12. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia

Wysyłka materiałów zamówionych podczas 100-lecia jest w tej chwili przeprowadzana.


Opublikowano

w

przez

Tagi: