Kategoria: Walne

 • Walne Zgromadzenie 2022

  Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy! Decyzją Zarządu Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Stefana Batorego w Warszawie zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków na dzień 30 września (piątek) 2022 roku na godzinę 20:00 (w pierwszym terminie), w formie zdalnej z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość (platforma zoom) oraz, w razie braku quorum, wyznaczono drugi termin na 8…

 • Walne Zgromadzenie 2021

  Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy! Decyzją zarządu Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Stefana Batorego w Warszawie zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków na dzień 25 września (sobota) 2021 roku na godzinę 11:00 (w pierwszym terminie)  oraz, w razie braku quorum, wyznaczono drugi termin na godzinę 11:15. Walne Zgromadzenie odbędzie się w sali 24 w budynku…

 • Walne Zgromadzenie 2020

  Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy! Decyzją zarządu Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Stefana Batorego w Warszawie zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków na dzień 19 września 2020 roku na godzinę 10:00 (w pierwszym terminie)  oraz, w razie braku quorum, wyznaczono drugi termin na godzinę 10:15. Walne Zgromadzenie odbędzie się w sali 24 w budynku Szkoły…

 • Walne Zgromadzenie 2019

  Zgromadzenie Walne odbędzie się 18 maja (sobota) o godz. 10:00 w sali 11 w budynku Szkoły. Decyzją zarządu Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Stefana Batorego w Warszawie zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków na dzień 18 maja 2019 roku na godzinę 10:00 (w pierwszym terminie)  oraz w razie braku quorum – wyznaczono drugi termin na…

 • Walne Zgromadzenie (nadzwyczajne)

  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się 12 stycznia (sobota) 2019 roku o godz. 11:00 w budynku Szkoły. Zostało zwołane na wniosek Komisji Rewizyjnej. Głównym celem Zgromadzenia będzie podsumowanie Zjazdu 100-lecia i rozmowa o rozwoju i celach Stowarzyszenia. Od godziny 10:00 będzie dostępna sala do rozmów nieformalnych oraz możliwość zapłacenia składek członkowskich (gotówką). By wziąć w Walnym…