Nagrody

Stowarzyszenie Wychowanków przyznaje obecnie Nagrodę im. Ryszarda Pomirowskiego oraz Nagrodę im. Krzysztofa Tatarkiewicza.