Więź z uczniami

Istotnym kierunkiem działania Stowarzyszenia jest utrzymywanie więzi z aktualnymi pokoleniami Batoraków, czego przejawem było zaproszenie przedstawicieli młodzieży szkolnej do udziału w uroczystościach zjazdowych.

W 1993 r. uczniowie i harcerze pomagali przyjmować gości zjazdowych, sprzedawać monografię „Pochodem idziemy …” i inne pamiątki. Poczty sztandarowe: szkolny i harcerski obecne były na wszystkich uroczystościach zjazdowych. W części artystycznej zjazdu oraz w apelu poległych brali udział zarówno przedstawiciele młodzieży, jak i harcerze.

Podobna współpraca miała miejsce na zjazdach wychowanków w 1998 i 2003 r. Rozwinęła się współpraca z Samorządem Szkolnym. W r. 1997 wydano wspólnie jednodniówkę informacyjną pt.: „Nasz znak Batory”, opracowaną redakcyjnie przez kolegę Wacława Gluth-Nowowiejskiego, a wydaną drukiem przez Samorząd Szkolny.

Jednodniówkę tę będziemy stale wręczać nowo przyjętym uczniom klas pierwszych. Samorząd rozprowadza pamiątki wydawane staraniem Stowarzyszenia, jak np. koszulki z wizerunkiem Stefana Batorego i tytułem Szkoły. Zamawia także wśród uczniów artykuły do „Głosu Batoraków” wydawanego przez Stowarzyszenie. Incydentalną formą współpracy było zorganizowanie w 1996 i 1997 roku wycieczek szczególnie zaprzyjaźnionej ze Stowarzyszeniem klasy o kierunku humanistycznym, której wychowawcą jest pani Małgorzata Bart. Wycieczki te, prowadzone przez kolegę Leszka Sochaniewicza odwiedziły: w 1996 r. ziemię lwowską, a w 1997 r. -tereny Wileńszczyzny z wypadem do stolicy Łotwy -Rygi. W maju 1997 r. odbyła się także wycieczka aktywnych działaczy Stowarzyszenia do Lwowa, Zółkwi i Zadwórza („Polskie Termopile”).