Nagroda im. Krzysztofa Tatarkiewicza

Nagroda im. Krzysztofa Tatarkiewicza została ufundowana w 2021 roku, gdy ze Stowarzyszeniem Wychowanków skontaktowała się rodzina Tatarkiewiczów. Regulamin Nagrody im. Krzysztofa Tatarkiewicza został uchwalony przez Zarząd Stowarzyszenia dnia 30 sierpnia 2021 roku oraz opublikowany 14 września 2021 roku. Jest to wyróżnienie dla młodego matematyka lub matematyczki, absolwenta Liceum im. Stefana Batorego – konieczne jest podjęcie studiów na kierunku matematycznym i wysłanie zgłoszenia! Więcej informacji znajduje się poniżej, ale najpierw krótka informacja biograficzna.

Kim był Krzysztof Tatarkiewicz?

Krzysztof Tatarkiewicz w 1939 r. uzyskał „małą maturę” w Gimnazjum im. Stefana Batorego w Warszawie, potem studiował matematykę na tajnym Uniwersytecie Warszawskim. Magisterium i doktorat uzyskał na Uniwersytecie Jagiellońskim. Następnie został wykładowcą UMCS w Lublinie oraz Politechniki Warszawskiej. Ten wybitny polski matematyk publikował prace z zakresu wypukłości sfer i aproksymacji w przestrzeniach Banacha, równań różniczkowych, podstaw analizy matematycznej, analizy numerycznej, teorii liczb, algebry i mechaniki teoretycznej. W swoich pracach wykazywał się znajomością fizyki i chemii, współpracował ze środowiskiem mechaników – dbał o praktyczne zastosowanie wiedzy. Interesował się także historią matematyki. Napisał podręczniki podstaw mechaniki teoretycznej oraz rachunku wariacyjnego. W późniejszym okresie życia związany był z „Batorym” jako egzaminator na maturach z matematyki. Od roku 1970 wykładał na wydziale matematyki Uniwersytetu Warszawskiego, także na emeryturze. Zmarł w 2011 roku.

„Siłą napędową matematyki w starożytności była, z jednej strony, praktyka (rachunki, obliczanie powierzchni objętości), a z drugiej — być może — czysta ciekawość intelektualna.”

Krzysztof Tatarkiewicz, ankieta Przeglądu Filozoficznego (1995)

Zgłaszanie swojej kandydatury

Nagroda im Krzysztofa Tatarkiewicza trafiać będzie przede wszystkim do absolwentów „Batorego”, którzy właśnie zdali maturę i zdecydowali się na studiowanie matematyki na Uniwersytecie Warszawskim. Jeżeli w danym roku akademickim nie będzie takiego absolwenta lub absolwentki, to Nagroda może trafić do osoby studiującej dowolny kierunek matematyczny, na uczelni krajowej lub zagranicznej lub do starszego absolwenta „Batorego” studiującego matematykę na Uniwersytecie Warszawskim.

Do 31 grudnia 2023 roku czekamy na zgłoszenia tegorocznych absolwentów/absolwentek Szkoły, którzy rozpoczną studia I stopnia na kierunku matematycznym w kraju lub za granicą oraz starszych absolwentów „Batorego” studiujących matematykę na Uniwersytecie Warszawskim. W zgłoszeniu prosimy umieścić:

  • informację o kierunku i wydziale studiów (mile widziane linki do dodatkowych informacji, w szczególności w przypadku uczelni zagranicznych);
  • wyniki procesu rekrutacji na studia wraz z wynikiem matury z matematyki;
  • list do Kapituły Nagrody im. Krzysztofa Tatarkiewicza informujący czemu jesteś najlepszym(ą) kandydatem/kandydatką do jej otrzymania; długość listu nie powinna przekraczać 500 słów;
  • skany dokumentów potwierdzających powyższe informacje, w tym np. dyplomów pokazujących Twoje osiągnięcia matematyczne i inne wymienione w liście do Kapituły.

Zgłoszenia prosimy kierować je na adres mailowy: kontakt@stowarzyszenie.batory.edu.pl.

Laureaci Nagrody

  • Filip Mateńko 2021r. – osiągnięcia matematyczne oraz reprezentowanie Szkoły w innych dziedzinach naukowych; działalność społeczna Filipa oraz promowanie matematyki wśród najmłodszych.
  • Marcin Weremczuk 2022r. – osiągnięcia matematyczne i geograficzne, promowanie matematyki wśród najmłodszych.