Zaproś kolegę lub nauczyciela – darowizny

Darowiznę można wpłacić na konto ogólne Stowarzyszenia (24 1600 1374 1841 1246 7000 0001) lub na konto zjazdowe (17 1600 1462 1841 1246 7000 0006), gdy preferujesz wykorzystanie darowizny na cele powiązane ze Zjazdem 105-lecia. Zachęcamy do wpisania w tytule „Darowizna na cele pożytku publicznego”, jeżeli chcesz mieć możliwość odliczenia darowizny od dochodu.

Odbiorca: Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Stefana Batorego w Warszawie

ul. Myśliwiecka 6
00-459 Warszawa

Istnieje także możliwość dokonania wpłaty za pomocą Pay Pal (nieco mniej opłacalna z perspektywy Stowarzyszenia, ze względu na pobieraną prowizję). 

W przypadku chęci zaproszeni na Zjazd konkretnej osoby/osób lub innej darowizny celowej, prosimy o kontakt na zjazd_105lecie@stowarzyszenie.batory.edu.pl. Prosimy o podanie imienia, nazwiska oraz roku matury (w przypadku wychowanka) lub nauczanego przedmiotu (w przypadku profesora). Dodatkowo prosimy o informację czy chcesz się z zaproszonym(ą) skontaktować osobiście (i poprosić o wypełnienie formularza rejestracyjnego) czy też Stowarzyszenie ma podjąć próbę znalezienia kontaktu do zaproszonej osoby. Przypominamy, że do skutecznego zarezerwowania miejsca konieczne jest zarówno wniesienie opłaty, jak i wypełnienie formularza rejestracyjnego.

Stowarzyszenie dysponuje pewną bazą danych kontaktowych, do absolwentów, absolwentek, nauczycieli i nauczycielek, ale niestety nie mamy kontaktu do wszystkich.