Władze (kontakt)

Mail kontaktowy: kontakt@stowarzyszenie.batory.edu.pl

Kontakt w sprawie Zjazdu 105-lecia.

Zarząd 

Prezeska:

Sekretarz:

Skarbnik:

Członkowie zarządu:

Komisja rewizyjna

Przewodnicząca:

Wiceprzewodniczący:

Członek komisji: