Lista kontaktowa i członkostwo

Deklaracja członkostwa / deklaracja dołączenia do listy kontaktowej Stowarzyszenia

Aby zostać członkiem Stowarzyszenia Wychowanków należy spełniać wymogi formalne (poniżej wyciąg ze Statutu) oraz wypełnić formularz dostępny się pod poniższym adresem: Dołączenie do społeczności wychowanków Batorego i zadeklarować w nim chęć zostania członkiem. Do dołączania do społeczności wychowanków zachęcamy także uczniów i profesorów nauczających w Batorym oraz absolwentów, którzy nie chcą (jeszcze) zostać członkami Stowarzyszenia, ale chcą otrzymywać informacje o najważniejszych wydarzeniach z życia Szkoły lub informacje o zjazdach absolwentów.

Istnieje również możliwość wypełnienia deklaracji w formie papierowej podczas spotkań absolwentów.

Wyciąg ze Statutu:

§ 8 1. Członkami Zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być absolwenci, wychowankowie Szkoły oraz aktualni i byli profesorowie. Członkami Zwyczajnymi mogą być także aktualni uczniowie Szkoły, którzy ukończyli 16 lat. 2.Status wychowanka przysługuje osobom, które uczęszczały do szkoły przez co najmniej jeden pełny rok szkolny. 3.Status Członka Zwyczajnego uzyskuje się po złożeniu deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia. Deklaracja może być złożona w formie pisemnej lub poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, zamieszczonego na stronie internetowej Stowarzyszenia.

Członkowie Stowarzyszenia otrzymują drogą mailową informacje o Walnych Zgromadzeniach (zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia) i o opłatach członkowskich. Mogą jednak zrezygnować z otrzymywania szerszych informacji o życiu Szkoły.

Składki członkowskie

Członkowie zwyczajni stowarzyszenia są zobowiązani do regularnego wpłacania składek. Opłata członkowska wynosi 75 PLN rocznie dla osób pracujących oraz 40 PLN dla osób niepracujących (głównie studentów oraz emerytów). Wpłaty można dokonać:

  • na konto bankowe Stowarzyszenia,
  • poprzez Pay Pal,
  • osobiście (wpłata gotówkowa) u skarbnika przy okazji spotkań absolwentów.

Zachęcamy do dokonywania płatności w miarę możliwości za pomocą konta bankowego. Płatności gotówkowe wymagają obecności skarbnika i posiadania odpowiednich nominałów w celu wydania ewentualnej reszty, zaś system PayPal pobiera prowizję.

W sprawie sprawdzenia stanu swoich wpłat należy się kontaktować ze skarbnikiem Stowarzyszenia, tutaj znajdują się dane kontaktowe.

Zmiana statusu

W przypadku, w którym otrzymujecie już Państwo od nas informacje dotyczące życia Szkoły drogą elektroniczną, ale chcielibyście zostać członkami Stowarzyszenia Wychowanków, wystarczy wysłać deklarację członkostwa na adres kontakt@stowarzyszenie.batory.edu.pl. Deklaracja powinna zostać wysłana z adresu e-mail, który posiadamy w naszej bazie danych. Podobnie należy postąpić w przypadku rezygnacji ze statusu członka lub/i, gdy potrzebna jest aktualizacja danych osobowych. Bardzo prosimy o nie wypełnianie ponownie całej deklaracji (formularza elektronicznego).

Spotkania roczników

Serdecznie zachęcamy absolwentów i absolwentki do hołubienia wzajemnych relacji. Zapisanie się do naszej listy mailingowej pozwala nie tylko otrzymywać informacje o działalności Stowarzyszenia czy najważniejszych wydarzeniach z życia Szkoły. Pozwala też wysłać nam informacje do danego rocznika maturalnego, np. w związku ze spotkaniem organizowanym przez jednego z wychowanków. Zachęcamy do takiego wykorzystania naszej bazy danych – chętnie przekażemy zaproszenie!