Tradycja

Zjazd Wychowanków w 1993 r. przypomniał dawne zwyczaje szkolne. Rozpoczął się od hejnału, który przed wojną grany był przez kolejnych uczniów-hejnalistów z wieżyczki szkolnej każdego dnia rano (potem następowała modlitwa, komunikaty dyrektora i rozprowadzenie przez wychowawców do klas, gdzie rozpoczynały się lekcje). Wprowadzenie do auli sztandarów: szkolnego i harcerskiego przy dźwiękach „Bogurodzicy”, a więc pieśni religijno-rycerskiej, przywołało tradycję modlitwy. Przypomniano również hymn Szkoły rozpoczynający się słowami: „Pochodem idziemy uczniowska gromada”, który odśpiewał zespół harcerski. A referat kolegi Andrzeja Wyczańskiego o historii Gimnazjum i Liceum im. Stefana Batorego odświeżył pamięć o najważniejszych zdarzeniach z dziejów naszej Alma Mater. Powróciło także motto z „Psalmu Nadziei” Zygmunta Krasińskiego: ,,Z wiary waszej -wola wasza. Z woli waszej czyn wasz będzie”, wykute złotymi literami na powale w holu wejściowym Szkoły. Przed wojną hasło to widniało nad sceną w auli szkolnej .

Ważnym momentem w życiu Liceum jest coroczne święto Szkoły, które odbywa się pod koniec września dla uczczenia daty urodzin Króla Stefana Batorego (27 września 1533 r.) oraz oficjalnego otwarcia szkoły w 1918 roku w dniu urodzin jej patrona.

Święta te obecnie rozpoczyna hejnał grany na trąbce, a od r. 1998 również hymn „Pochodem idziemy. ..”, śpiewany przez chór szkolny. Również w czasie innych większych uroczystości (np. podczas wręczania maturzystom świadectw dojrzałości), zwyczaje te są kontynuowane.

Wróciliśmy myślami do początków Szkoły, a zwłaszcza do śp. dyrektora Zdzisława Rudzkiego, twórcy Liceum i jego szefa przez jedenaście lat. Zdzisław Rudzki zmarł w roku 1954 w Cieszynie, gdzie skromną ziemną mogiłkę z betonową tabliczką, na której czas zatarł wszystkie napisy, wykonali niegdyś byli uczniowie Batorego. Stowarzyszenie postanowiło ufundować godny założyciela Szkoły grobowiec, który przepięknie zaprojektował Zbigniew Wilma (r.m. 1949) , a wykonał miejscowy mistrz kamieniarski Jan Cimała. Dnia 7 października 1995 odbyło się w Cieszynie uroczyste poświęcenie grobu.

Obecni byli: dyrektor Małgorzata Oszmaniec, poczty sztandarowe Szkoły i 23 WDH, przedstawiciele Stowarzyszenia, „GRAŃ”- jedna z drużyn harcerskich pod wodzą dh Jarka Szulskiego, kilkoro uczniów oraz przedstawiciel tamtejszego burmistrza. Łącznie 40 osób. Poświęcenia dokonali: ks. Marek Rymuza – katecheta Szkoły i proboszcz miejscowej parafii. Zasługi zmarłego omówił Czesław Weychert (r.m. 1933), który znał i pamiętał Z. Rudzkiego.

Historię wspólnych z kierownictwem Liceum starań o przyznanie Szkole Orderu Wojennego Krzyża Virtuti Militari opisuje rozdział II nin. suplementu. Powrotem do historii jest także ufundowanie przez Stowarzyszenie i wręczenie podczas uroczystości jubileuszowych w 1998 roku nowego sztandaru Szkoły, projektu Z. Wilmy, wzorowanego na przedwojennym.