Nagroda za Zasługi Społeczne

W latach szkolnych 2012/2013 i 2013/2014 Stowarzyszenie zaczęło przyznawać nagrodę finansową Pro Publico Bono dla aktualnej/ego uczennicy bądź ucznia Szkoły. Nagroda ta miała na celu promowanie działalności pro-społecznej wśród młodych osób.

Jej laureatami zostali kolejno:

2015 Oliwia Lulko

2014 Aldona Zając

2013 Jan Przybyłowicz