Darowizny i opłaty

Darowizny oraz składki członkowskie można przekazywać:

  • na konto bankowe Stowarzyszenia
  • poprzez Pay Pal 
  • osobiście (wpłata gotówkowa) podczas comiesięcznych spotkań Zarządu.

Roczna składka członkowska wynosi obecnie 75 PLN dla osoby pracującej oraz 40 PLN dla studenta / emeryta / innej osoby niepracującej.