Walne Zgromadzenie 2019

Zgromadzenie Walne odbędzie się 18 maja (sobota) o godz. 10:00 w sali 11 w budynku Szkoły. Decyzją zarządu Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Stefana Batorego w Warszawie zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków na dzień 18 maja 2019 roku na godzinę 10:00 (w pierwszym terminie)  oraz w razie braku quorum – wyznaczono drugi termin na godzinę 10:15. Walne Zgromadzenie Członków będzie miało charakter wyborczy. Miejsce: II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Batorego, ul. Myśliwiecka 6, Warszawa (sala 11)

Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
 4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjno-Wnioskowej
 5. Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia za okres kadencji 2015-2019
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 7. Dyskusja nad sprawozdaniami
 8. Przyjęcie sprawozdań i udzielenie absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej za rok 2018
 9. Wybór Zarządu
 10. Wybór Komisji Rewizyjnej
 11. Wolne wnioski i dyskusja
 12. Ogłoszenie wyników wyborów 
 13. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej
 14. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia

Zebranie Zarządu (otwarte)

Najbliższe zebranie Zarządu, zawsze otwarte dla wszystkich członków Stowarzyszenia, odbędzie się prawdopodobnie 7 maja (wtorek) o 18:00.


Opublikowano

w

przez

Tagi: