Walne Zgromadzenie 2020

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy!

Decyzją zarządu Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Stefana Batorego w Warszawie zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków na dzień 19 września 2020 roku na godzinę 10:00 (w pierwszym terminie)  oraz, w razie braku quorum, wyznaczono drugi termin na godzinę 10:15. Walne Zgromadzenie odbędzie się w sali 24 w budynku Szkoły przy, ul. Myśliwieckiej 6 w Warszawie. 

Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne Zgromadzenie będzie miało formę mieszaną – można w nim będzie uczestniczyć także za pomocą platformy Zoom. Osoby, które wezmą udział w Zgromadzeniu osobiście, prosimy o przybycie o 9:45 (sala będzie otwarta od godziny 9:30). 

Dodatkowe informacje o środkach bezpieczeństwa (na miejscu) oraz sposobie logowania się na platformę Zoom zostaną wysłane (tylko do członków) najpóźniej trzy dni przed zebraniem.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków
 2. Zatwierdzenie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków
 3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Członków
 4. Wybór Sekretarza Walnego Zebrania Członków
 5. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej
 6. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego Zarządu
 7. Przedstawienie Sprawozdania Finansowego za rok 2019
 8. Przedstawienie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2019
 9. Dyskusja nad sprawozdaniami
 10. Przyjęcie sprawozdań i udzielenie absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej za rok 2019
 11. Wolne wnioski
 12. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków

Statut Stowarzyszenia Wychowanków wraz z objaśnieniem funkcji Zgromadzenia Walnego znajduję się na stronie internetowej. W razie pytań – Zarząd Stowarzyszenia na bieżąco odpowiada na korespondencję kierowaną pod adres kontakt@stowarzyszenie.edu.pl. 

Z poważaniem,

Zarząd Stowarzyszenia Wychowanków

Informacja dla początkujących użytkowników platformy Zoom.

Instrukcja NIE zawiera linku do Walnego Zgromadzenia. Zaproszenia zostały wysłane indywidualnie do wszystkich członków Stowarzyszenia, których adresy mailowe posiadamy w naszej bazie kontaktowej. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt mailowy: kontakt@stowarzyszenie.edu.pl. Jeżeli część naszych maili do Państwa dochodzi, a część nie, to prosimy bardzo o dodanie naszego adresu do listy adresatów zaufanych / białej listy kontaktów.

Informacje o spotkaniu w Szkole:

Prosimy o przybycie o 9:45 (sala będzie otwarta od godziny 9:30). W związku z sytuacją sanitarno-epidemiologiczną w Polsce oraz z uwagi na konieczność zorganizowania Walnego Zebrania przedstawiamy propozycję zasad, które mogą zapewnić bezpieczeństwo przeprowadzenia Zebrania:

 1. Obowiązek zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki lub przyłbicy, dotyczy to poruszania się po terenie szkoły. Maseczkę lub przyłbicę będzie można zdjąć po zajęciu miejsca w sali, gdzie będą odbywały się obrady. Zachęcamy jednak by w miarę możliwości pozostawać w maseczce cały czas.
 2. Obowiązek używania rękawiczek podczas wchodzenia do szkoły, podpisywania listy obecności, oraz podczas kontaktu z powierzchniami, co do których dezynfekcji nie ma pewności. Oczywiście można przynieść własny długopis.
 3. Dezynfekcja ławek, przed zajęciem miejsca przez Członków Stowarzyszenia (środki dezynfekujące będą dostępne na miejscu).
 4. Obowiązek dezynfekcji rąk przed wejściem do sali, gdzie będą odbywały się obrady (środki dezynfekujące będą dostępne na miejscu).
 5. Obowiązek utrzymywania odległości 2 metrów na terenie Szkoły.
 6. Obowiązek siadania co drugą ławkę, oznacza to, że pomiędzy siedzącymi osobami musi być odstęp przynajmniej jednej ławki (z przodu i z tyłu).
 7. Obowiązek wietrzenia sali gdzie będą odbywały się obrady co godzinę na co najmniej pięć minut.

Gdyby Koledzy i Koleżanki mieli jeszcze jakieś sugestie, bądź uwagi prosimy o informacje: kontakt@stowarzyszenie.edu.pl.


Opublikowano

w

przez

Tagi: