Pożegnanie Wojciecha Bogaczyka

Z wielką przykrością przyjęliśmy wiadomość o przedwczesnej śmierci naszego Absolwenta

Wojciecha Bogaczyka (matura 1978)

historyka, polityka i nauczyciela. Był działaczem opozycji demokratycznej i założycielem (1980) Niezależnego Zrzeszenia Studentów (NZS) na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Tam wcześniej podjął studia historyczne i włączył się w działania lubelskiego środowiska Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela. Zajmował się drukowaniem i kolportowaniem wydawnictw niezależnych. W stanie wojennym został internowany. W latach 90. zasiadał w prezydium Zarządu Głównego Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego i był zaangażowany w Chrześcijański Ruch Obywatelski. W 1989 roku opublikował książkę Problemy  religijne w prasie wychodzącej poza zasięgiem  cenzury w latach 1976-1980 oraz był współautorem Powrotów, publikacji wydanej w 2014 przez Narodowe Centrum Kultury. W 2001 roku wyróżniono Go odznaką „Zasłużony Działacz Kultury”. W 2007 r. został odznaczony przez Prezydenta RP za swoją działalność opozycyjną Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, a w 2016 Krzyżem Wolności i Solidarności.

W piątek 26 lipca 2019 r. pożegnamy Go o godz.12.00 w kościele św.Karola Boromeusza na warszwskich Powązkach.     


Opublikowano

w

przez

Tagi: