Oświadczenie Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Stefana Batorego w Warszawie w sprawie utworu „Patointeligencja”

W związku z tym, że za sprawą klipu „Patointeligencja” II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Batorego w Warszawie zyskało większe zainteresowanie medialne, Stowarzyszenie Wychowanków postanowiło zająć niniejsze stanowisko.

O gustach się nie dyskutuje, zwłaszcza że utwory artystyczne od zawsze należały do kategorii, która wymyka się zasięgowi obiektywnej oceny. Dobrze, gdy dotyczą one istotnych społecznie spraw. Trzeba mówić o kwestiach trudnych, warto jednak pamiętać, że opisywane zjawiska nie zawsze dotyczą całej społeczności. 

Otrzymujemy głosy od absolwentów, których razi język i forma utworu. Jednocześnie jednak pojawia się wiele pozytywnych opinii wskazujących na muzyczne walory utworu, oraz ciepłych reakcji skupiających się na uczuciach młodzieży i potrzebie stworzenia bliskich relacji, w szczególności między rodzicami a dziećmi.

Być może w dzisiejszych czasach dyskusję jest w stanie wzbudzić dopiero użycie tak mocnych środków wyrazu. Ważne jest, że przesłanie wychowanków Szkoły odbija się szerokim echem w debacie publicznej.

Jeśli pojawia się w sferze publicznej utwór pokazujący istnienie zjawiska co najmniej nieodpowiedniego, zamiast poddawać go krytyce, warto zastanowić się nad ewentualnymi przyczynami zjawisk w nim opisanych i możliwością poprawy sytuacji, o której opowiada.


Opublikowano

w

przez

Tagi: