Kategoria: Ogłoszenia inne

  • Odwołanie „Jajeczka” w 2020 roku

    Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, w związku z informacjami na temat zwiększającego się zagrożenia o charakterze epidemiologicznym podjęliśmy decyzję o odwołaniu tradycyjnego „Jajeczka” – naszego spotkania z okazji Świąt   Wielkanocnych. Pamiętajmy, że zdrowie ciężko przecenić, dlatego zachęcamy do stosowania rekomendowanych środków ostrożności i zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego. Mamy nadzieję, że będziemy mieli okazję do integracji przy…

  • Oświadczenie Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Stefana Batorego w Warszawie w sprawie utworu „Patointeligencja”

    W związku z tym, że za sprawą klipu „Patointeligencja” II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Batorego w Warszawie zyskało większe zainteresowanie medialne, Stowarzyszenie Wychowanków postanowiło zająć niniejsze stanowisko. O gustach się nie dyskutuje, zwłaszcza że utwory artystyczne od zawsze należały do kategorii, która wymyka się zasięgowi obiektywnej oceny. Dobrze, gdy dotyczą one istotnych społecznie spraw. Trzeba…