Autor: Magda Muter

  • 21 września kończy się wczesna rejestracja na Zjazd!

    Masz jeszcze szansę wziąć udział w Zjeździe 105-lecia dla nauczycieli i wychowanków Szkoły w sobotę 30 września, jeżeli do poniedziałku 25 września się zarejestrujesz i dokonasz wpłaty. Potem nadal zapraszamy, ale niekoniecznie z poczęstunkiem i niekoniecznie na kolację koleżeńską.

  • Wspomnienie o kol. Stanisławie Michałowskim

    Dotarła do nas smutna informacja. Zmarł nasz Kolega i wieloletni członek władz Stowarzyszenia, Stanisław Michałowski (matura 1952). Jego postać i pracę dla naszej społeczności przybliżamy poniżej. W wakacyjny czas dotarła do mnie informacja o śmierci jednego z najstarszych spośród wieloletnich członków władz Stowarzyszenia Absolwentów Gimnazjum i Liceum im. S. Batorego w Warszawie – kolegi Stanisława…

  • Zgromadzenie Walne 2023 WYBORY

    Decyzją zarządu Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Stefana Batorego w Warszawie zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków na dzień 24 czerwca (sobota) 2023 roku na godzinę 10:00 (w pierwszym terminie) oraz, w razie braku quorum, wyznaczono drugi termin na godzinę 10:15. Walne Zgromadzenie odbędzie się w budynku Szkoły przy ul. Myśliwieckiej 6 w Warszawie oraz poprzez platformę Zoom. Salę,…